جهانی بدون دين را تصور کنيد.

به سياق ترانه ی جان لنون، جهانی بدون دين را تصور کنيد. تصور کنيد که بمب گزاران انتحاری نبودند، 11سپتامبر نبود، 7 جولای نبود، جنگ های صليبی نبود، شکار جادوگران نبود، طرح باروت نبود. تجزيه ی هندوستان نبود، جنگ اسرائيل و فلسطين نبود، کشتارهای صرب/ کروات/ مسلمان در بالکان نبود، تعقيب و آزار يهوديان به عنوان “قاتلان مسيح” نبود، ‘مناقشه’ی ايرلند شمالی نبود، جهاد نبود، واعظان تلويزيونی خوش پوشِ و فکلی نبودند که مردم ساده لوح را بفريبند و پول هايشان را بالا بکشند ( اين واعظان می گويند “خدا از شما میخواهد آن قدر صدقه بدهيد تا به مضيقه بيافتيد”). 

تصور کنيد نه طالبانی بود که که مجسمه های باستانی را منفجر کند، نه قطع سر کافران در ملاء عام بود، نه شلاق زدن بر پوست زنان به جرم بيرون بودن يک اينچ از پوست
وجود داشت. اتفاقاً همکارم دزموند موريس به من يادآور شد که يک بار جان لنون هنگام اجرای ترانۀ باشکوه اش در آمريکا اين جمله را هم افزود که ” و (تصور کن که) دين هم نبود”. و حتی در روايت ديگری از ترانه، اين جمله را به اين صورت تغيير داد که “و هيچ دينی هم نبود”.

ریچارد داوکینز—پندار خدا

* 7 جولای 2005 تاريخ بمب گزاری اعضای شبکه ی القاعده در مترو و چند نقطه ی لندن که به کشته شدن 55 نفر انجاميد.
طرح باروت طرح ناکام گی فاوک، کاتوليک انگليسی در سال 1605 برای کشتن شاه جيمز اول و نابودی پارلمان.
فاوک قصد داشت با کارگذاشتن مواد منفجره در پارلمان اين طرح را عملی کند. اما نقشه ی او هنگامی ناکام ماند که يکی از کاتوليک ها
به يکی از بستگانش هشدار داد که در روز موعود ( 5 نوامبر) در پارلمان حاضر نشود. با کشف شدن اين طرح همه ی دست اندرکاران
آن دستگير و کشته شدند. و پادشاه اين روز را جشن ملی اعلام کرد. مردم بريتانيا به اين مناسب هرساله در شب 5 نوامبر به آتش بازی
می پردازند.

اشکان

 

10482281_796247343772297_934670541580600257_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.