یک لبخند:

پسر آدم که قاتل بود، ابراهیم که می خواست پسرش رو بکشه، پسر نوح که اصلا به حرفش گوش نداد، از پسرهای یعقوب هم که فقط یکیشون مثبت بود و بقیه شارلاتان بودن.

بگذریم که موسی قاتل بود و محمد هم با دختر ٨ ساله ازدواج کرد و خود خدا هم مریم نامزد دار رو در سن ٩ سالگی حامله کرد.

این حاصل تربیت پیامبرا و عملکرد خدای خیالیست!

 

10338485_785531681510530_8658440553658949642_o

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi, Fun. Bookmark the permalink.