خرافات در قرآن

قسمت پنجم:

داستان توفان نوح:

یکی از روشهای الله برای برخورد با مللی که ایمان نمی آوردند و الله از به راه راست آمدن ایشان به ستوه (عاجز است!!) می آید و نابودی آنان با فرستادن چیزی است که از آن به عنوان عذاب یاد می شود،
از سوئی دیگر الله خودش را عادل می‌نامد؛ در این بخش از تحلیلهای مسائل اسلامی به این موضوع میپردازیم.

اولین و شاید بزرگترین این عذاب‌ها، توفان نوح می‌باشد، از دید قرآن زندگی بشر بر دو قسم می‌باشد: بخش نخست پیش از این توفان است و بخش دوم پس از آن.
پیش از وقوع این توفان، بشر عمری دراز داشت که میانگین آن بیش از هزار سال بوده است، آنچه که مسلم است نوح در منطقه‌ای خاص زندگی می‌کرد، لذا او پیامبری بود برای مردم همان منطقه؛ از دید قرآن، آنان گناه فراوانی مرتکب می‌شدند و به فرمان الهی گوش فرا نمی‌دادند، بنابراین الله تصمیم به نابودی آنان گرفت؛ (آخرین راه و تنها راهی که به فکر یک موجود ناتوان میرسد حمله و نابودی است ) و نابودی آنان همراه با نابودی کل بشریت بود!!!!
(نافرمانی یک قوم == با نابودی کل مردم و ساکنین جهان)

اما (در اینجا عذاب) الله، آیا انصاف است که به سبب گناهان قوم (خویشاوندان ) نوح همه ی بشریت نابود شود؟
گناه دیگران چیست؟
قرآن می‌گوید که هدف پند گرفتن آیندگاه است، آیا این دلیلی است منطقی ؟
اگر هم فرض کنیم که از دید قرآن، دیگرانی غیر از قوم نوح انسان نبودند، آیا سزاوار است که کودکان همان انسانها به دلیل گناه پدرانشان غرق شوند؟
الله حتی به حیوانات نیز ترحم نمی‌کند و فقط از هر کدام دو تا دو تا در کشتی می‌گذارد که صد البته معلوم نیست حیوانات دیگر مناطق را چگونه به آنجا آورده شد و از همه مهمتر حیوانات قطبی را چگونه در کشتی گنجاند .

در اینجا خلاصه ای از داستان طوفان نوح را از دید قرآن بیان می‌نمایم:

هود/36) و به نوح وحى شد كه از قوم تو جز كسانى كه تاكنون ايمان آوردهاند، ايمان نخواهند آورد، و از آنچه كردهاند اندوهگين مباش.
(هود / 37) و كشتى را زير نظر ما و وحى ما بساز و با من درباره كسانى كه شرك ورزيدهاند، سخن مگو، كه آنان غرق شدنى هستند.
(هود/38) و [نوح] كشتى را مىساخت و هر بار كه بزرگانى از قومش بر او مىگذشتند او را ريشخند مىكردند، مىگفت اگر ما را ريشخند كنيد، ما نيز [به هنگامش] به همان گونه كه ما را ريشخند مىكنيد، ريشخندتان خواهيم كرد.
(هود/40) تا به آنجا كه فرمان ما در رسيد و [آب از] تنور فوران كرد آنگاه گفتيم كه در آن [كشتى] از هر جنس [جانورى] دو تا سوار كن و نيز خانوادهات را، مگر كسى كه حكم [ما] از پيش درباره او مقرر شده است (پسرش کنعان)، و نيز كسانى را كه ايمان آوردهاند، و همراه او جز اندكى ايمان نياورده بودند.
فرقان/37) و قوم نوح چون پيامبران را دروغگو انگاشتند، غرقهشان كرديم و آنان را براى مردم مايه عبرت ساختيم، و براى ستمكاران عذابى دردناك آماده ساختيم.

اما تناقض آشکار در اینجاست، قرآن فراموش کرده است هنگامیگه تمام انسانها را غیر از چند نفر که مطیع فرمان الله هستند را از بین می‌برید، آیا دیگرانی هستند که حرف آنان را باور نمایند؟ اگر هدف پند گرفتن دیگران بود؛ می بایست گروهی از همان دگراندیشان را زنداه نگه می‌داشت، تا شاهدی بر این گفتار باشند!

وبلاگ نقد قرآن

 

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.