گاو

بچه گاو : پدربزرگ٬ آدمها ما را می کُشند و همه جای ما را می خورند … اما خرها را نه می کُشند … و نه هیچ جایشان را می خورند …
یعنی واقعآ آنها خوردنی نیستند؟ چرا اینهمه اختلاف …؟!

ــ پسرم … آنها به «مزرعه دارها» سواری می دهند … پس زنده می مانند. یادت باشد … راز زنده ماندن در مزرعه این است …!

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi. Bookmark the permalink.