فـــرگــشــت

 

اگر انــســان از میمون فـــرگــشــت یافته پس چرا هنوز مــیــمــون ها وجود دارند…؟!* اول اینکه :

انسان امروزی فـــرگــشــت یافته از میمون امروزی نیست. 
میمون ها و انسان های امروزی دارای نیای مشترکی هستند که احتمالن بین 4 تا 8 میلیون سال قبل می زیسته اند.
پس شامپانزه ها و میمون ها و ما انسان ها همه از یک جد مشترک منشعب شدیم.

* دوم اینکه :

دلیلی نیست با به وجود آمدن گونه ی جدید ، گونه قبلی از بین برود.
مسئله ای در فـــرگــشــت وجود داره به نام Allopatric Speciation که شاید بشود به ناهمبوم زایی معنی کرد.
یعنی درون یک گونه ی بیولوژیکی تغییری رخ می دهد که گونه ای مجزا از اون زاده میشود.
خلاصه این ناهمبوم زایی به این طریق است که در یک جامعه بزرگ یک جامعه ی کوچک از جانداران بوجود می اید.
این تغییر تضادی با ادامه حیات گونه مادر ندارد.
یعنی اون قبلیه می تواند همچنان به زندگی خودش ادامه بدهد مگر اینکه شرایط محیط فرق کند.
لذا چنین چیزی در فـــرگــشــت وجود ندارد که اگر گونه ی جدیدی از گونه ی قدیمی به وجود بیاید، گونه ی قدیمی باید از بین برود تا این اتفاق بیفتد.

10155702_820635684631589_3505653936710031088_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.