سو استفاده از حیوانات

تصاویری تکان دهنده در مورد سو استفاده از حیوانات
تبلیغاتی در حمایت از حقوق حیوانات که به طرز هنرمندانه ای از هزاران کلمه رسا ترند.
بعد از دیدن این عکس ها به عمق فاجعه پی خواهید برد.
کرمی که از آن برای آرایش استفاده می کنید
عطر و ادکلنی که به خود می زنید
لباسی که می پوشید و ….

safe_image.php

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi, Photos. Bookmark the permalink.