آفیس با شکوه الله

البته در آسمان هفتم!~~

آیا خدا دارای دفتر اجرایی (عرش یا بارگاه؟) است؟ آیا الله آفیس و میز کار و صندلی و دفتر تنظیم ملاقاتهایش را دارد که بتواند کار و بارش در زمین و آسمان را تنظیم و اداره کند؟ آفیس خدا کجاست؟ چطوری بنظر میاید؟ آیا خدا سکرترها و دستیاران شخصی دارد؟ آیا خدا چشم و گوش و دست دارد؟ آیا تلفن و فکس و کامپیوتر و اینترنت و وسایل ضروری دیگر که در آفیس هر مدیر کلی هست را دارد؟ نه! خدا به اینها احتیاج ندارد چون موجود زمینی ای آن بالا نیست که بتواند این وسایل را در آسمان برای خدا جور کند.

شکی نیست که همه این سوالات احمقانه و کفرآمیر هستند. مگرنه؟ یک مسلمان خوب هرگز نباید این سوالات احمقانه را طرح کند. قرآن مقدس طرح چنین سوالاتی را نهی می کند و هیچ مسلمانی مجاز نیست چنین سوالاتی را طرح کند چون اگر این سوالات را بپرسی آخرش ایمانت را از دست می دهی و این بدترین جرمی است که می توان مرتکب شد. بنابراین حواست باشد!

بسیاری از صاحب نظران اسلامی (علمای دینی سنی و شیعه) و ملاها اگر چنین سوالاتی از آنها بکنید شما را نهی و طرد خواهند کرد. تفسیرهای متعددی از قرآن مجید سعی می کننند از این سوالات اجتناب کنند و بگویند که آفیس خدا عرفانی و سمبولیک و غیره و غیره است و این دید را به تو می دهند که بارگاه و آفیس خدا نه واقعی بلکه خیالی است. آنها شدیدا با این ایده که خدا وجودی فیزیکی دارد و دارای آفیس و وسایل کار است – مخالفت می کنند.

آیا جوابهای ملاها درست است؟ برای یافتن حقیقت ماباید قرآن و حدیث را در جزئیات نگاه کنیم و ببینیم که این ملاها چطوری مردم را با تفسیرهای غلط خود گمراه می کنند. بیائید مروری در قرآن و کتاب حدیث صحیح بخاری بکنیم تا ببینیم بارگاه و آفیس الله چگونه است.

قرآن و کتاب حدیث صحیح بخاری

خدا واقعا آفیس دارد. آفیس خدا بسیار بزرگ و 24 ساعت شبانه روز و 365 روز در سال کار می کند و هرگز از کار دست نمی کشد! خدا یک میز کار بزرگ دارد که به اندازه آسمان است.

(سوره بقره آیه 225):

«خدایی نیست جز خدای زنده و ابدی. هیچکس نمی تواند او را تسخیر و با به خواب بکشاند. هیچکس نمی تواند در معیت و حضور او باشد مگر خود خدا بخواهد. آفیس او در چهنه اسمان و زمین است و خدا اصلا در حفظ آنها احساس خستگی نمی کند چون اوبالاترین و عظیم ترین است. خد آسمانها را بدون هیگونه ستون و پایه ای در آن بالا نگاه داشته وآفیس خود را هم در آسمانها مستقر کرده و همه کارها را از آنجا اداره می کند و سرو سامان می دهد.»

البته خدا دارای ابزارهای ارتباط جمعی مانند فکس و تلفن و اینترنت و ماهواره نیست تا پیام هایش را بگیرد و بفرستد اما فرشتگان آسمانی را دارد!

سوره رعد آیه 7:

«خدا کسی است که آسمانها را بدون هیچگونه رکن و ستونی در آن بالا نگاه داشته و شما می توانید آنها را ببینید. او آفیس خود را مستقر کرده و خورشید و ماه را تابع قوانین خود کرده است! ماه و خورشید هر کدام برای مدت و دوره ای که برای آنها تعیین شده می چرخند. خدا کارهایش را منظما اداره می کند.»

سوره فرقان آیه 59:

«آفیس خدا مقررات امنیتی سفت و سختی دارد. او در آفیس اش هر چیزی که در زمین اتفاق می افتد را می بیند. آفیس خدا در آسمانها مستقر است.»

ال حدید سوره 57 آیه 4:

«خدا زمین و آسمانها و هر چه که بین آنهاست را در 6 روز خلق کرده و اتوریته خود را تحکیم نموده است. او که همه چیز را خلق کرده می داند چه چیزی وارد زمین شده و چه چیزی از آن خارج می شود و چه از آسمان پائین آمده و چه چیزی به آسمان می رود.»

ال مومن سوره 40 آیه 15:

«خدا بارگاهی بالاتر از همه دارد. او خداوند است با فرمانش به بندگانی که خود می خواهد الهام می بخشد»

آیا خدا سکرتر و دستیاران شخصی دارد؟

سوره ال حقا (69) آیه 17: «و فرشتگان در اطراف او قرار دارند و 8 فرشته در آن روز در حضور و بارگاه خداوند هستند.»

آفیس خدا هم پا و هم بال و اضلاع دارد. موسی یک پا و یک طرف آن را نگاه می دارد. اگر باور نمی کنید در کتاب حدیث صحیح بخاری جلد 3 کتاب 41 حدیث 594 را که توسط «ابو حریره» نقل شده بخوانید.

محل آفیس خدا کجاست؟ این سوال در صحیح بخاری پاسخ داده شده است. آفیس خدا بالای «فردوس» بلندترین نقطه آسمان قرار گرفته و منبع رودخانه های بهشت است: صحیح بخاری جلد 4 کتاب 52 حدیث 48 راوی ابو حریره.

همه آیات و احادیث نقل شده فوق نشان می دهند که مفهوم بارگاه و آفیس خدا واقعی بوده و الله واقعا یک آفیس فیزیکی دارد هرچند که ما فکر کنیم که این خیلی مهمل است. پیغمبر بزرگوار باید به یک مشت بدوی جاهل و بیسواد به اسلام گرویده که پیرو او شده بودند تصویری ذهنی از خدا و آفیس او بدهد وگرنه آنها هیچوقت نظر محمد در مورد خدا را درک و قبول نمی کردند. دوباره آیات و احادیث ذکر شده را بخوانید. چه تصویری در مورد خدا از آنها می گیرید؟ آیا مانند تصاویرخدایان مونث و مذکر که در متون مذهبی هندو دیده اید- نیستند؟ آیا تصویر زنی را بیاد می آورید که در یک دست شمشیر و در دست دیگر ترازویی داشت؟ درست است. محمد این تصاویر در مورد خدا را از خدایان یونان عتیق و متون مذهبی هندو گرفت تا بتواند اولین پیروان خود را به وجود خدا قانع کند. این تنها راه جذب مرم به اسلام بود. در غیر اینصورت درک و هضم ایده یک خدای بی شکل و فورم و بی قیافه که قادر متعال و بسیار توانا هم باشد برای اعراب بی فرهنگ و بیسواد آن زمان بسیار دشوار می بود.

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.