حس مادری دختران

یک کتابی می خوندم یکی از سناریوهاش این بود:
یک روانشناسی درصدد کنارگذاشتن تصورهای جنسیتی رفته بود برای دختر بچه اش به جای عروسک ماشین و هواپیما و …خریده بود.
شب وقتی می ره به اتاق دخترش سر بزنه می بینه که دختر بچه خوابیده ولی در کنارش ماشین و هواپیما رو هم زیر پتو خوابانده است.
این نشون می ده حس مادری دختران ذاتی است و اون رو روی هر چیزی اعمال می کنند.

428461_483949295009948_1209495445_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi. Bookmark the permalink.