فرانک سیناترا

به من و تو ایمان دارم…
من به طبیعت ایمان دارم، به پرندگان، به دریا، به آسمان، نه هرچیزی که می توانم ببینم یا شواهدی حقیقی برایشان هست…
اما به خدایی که من برای آسایش به دنبالش بگردم یا اینکه برای انجام رخدادی طبیعی تاس بریزد ایمان ندارم.

“فرانک سیناترا”

154369_280572182064467_1097567089_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi. Bookmark the permalink.