“حکم ارتداد که همانا کشتن مرتد می باشد”

قرآن . سوره آل عمران . آیه 90 :

كساني كه پس از ايمان كافر شدند و سپس بر كفر (خود) افزودند، هيچگاه توبه آنان، قبول نميشود، و آنها گمراهان (واقعي)اند .

حکم ارتداد که همانا کشتن مرتد می باشد، از این آیه شریفه برداشت شده !
«مرتد» یعنى کسى که …اسلام را پذیرفته و سپس از آن باز گشته.
«مرتد» بر دو قسم است:

1 – «مرتد فطرى»
2 – «مرتد ملى»

1 – «مرتد فطرى» : به کسى گفته مى شود که از پدر و یا مادر مسلمان تولد یافته و یا به قول بعضى در حالى که نطفه او منعقد شده پدر و یا مادرش مسلمان بوده اند و سپس او اسلام را پذیرفته و بعداً از آن برگشته است.

2 – «مرتد ملى» : به کسى گفته مى شود که از پدر و مادر مسلمان تولد نیافته بلکه خود بعد از بلوغ، اسلام را پذیرفته و سپس از آن باز گشته است.

توبه مرتد ملى پذیرفته مى شود و در حقیقت مجازات او خفیف است; زیرا او مسلمان زاده نیست .
ولى در مورد «مرتد فطرى» حکم از این شدیدتر و سخت تر است ! یعنى اگر ارتداد او در دادگاه اسلام ثابت شود، محکوم به اعدام خواهد شد! و اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان او مى رسد .
همسر او از او جدا خواهد شد و حتى توبه کردن او نمى تواند جلو این احکام شدید را بگیرد، گر چه اگر واقعاً توبه کند در پیشگاه خداوند قبول مى شود و براى جهان آخرت او مفید است

به امید بیداری

487008_279825508805801_1469143102_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.