آیا جهان هدفمند است؟

آیا جهان هدفمند است؟ من مطمئن نیستم. اما هر کس که پاسخ مطمئن‌تری می‌دهد، ادعا میکند چیزهایی می‌داند که مبتنی بر دانش‌های تجربی نیست. این روش تفکر مرموز اکثر مذاهب و برخی شاخه‌های فلسفه در گذشته است، که در فهم عملکرد جهان و جایگاه ما در آن شکست سختی خورده اند.

اگر ادعا کنیم جهان هدفمند است، جهان باید عاقبت مطلوبی داشته باشد. اما مطلوب چه کسی؟ و این عاقبت مطلوب بایستی چه باشد؟ اینکه حیات مبتنی بر اتم‌های کربن اجتناب ناپذیر باشد؟ یا اینکه پستانداران باشعور (انسان‌ها) تقدیر حیات باشند؟ البته انسان‌ها 99.9999 درصد از عمر جهان، اصلا وجود نداشتند که این سوالات را بپرسند! بنابراین اگر هدف جهان ساخت انسان‌ها بوده، هستی به شکل خجالت آوری در خلق انسان غیر بهینه بوده است و اگر هدف نهایی جهان، ساخت گهواره‌ای برای حیات بوده! بنابراین پیرامون هستی یک روش عجیب و غریب را نشان می‌دهند.

پیدایش حیات بر روی زمین، در مدت بیش از 3.5 میلیارد سال همیشه توسط حوادث طبیعی تهدید شده است. مرگ، ویرانی، نابودی محیط زیست توسط: آتشفشان‌ها، تغییرات جوی، زلزله، سونامی، طوفان و به خصوص شهاب‌سنگ‌های مرگبار که 99.9 درصد تمام گونه‌هایی که اینجا زندگی کردند را منقرض کرده اند!

در مورد زندگی خود انسان چطور؟ اگر شما مذهبی هستید، احتمالا می‌گویید هدف زندگی عبادت خداست. اما اگر شما یکی از 100 میلیارد باکتریی که در یک سانتی‌متر از پایین روده‌ی شما زندگی می‌کنند باشید، احتمالا در عوض می‌گویید که هدف زندگی انسان، ایجاد یک محیط تاریک، شاعرانه و بی‌هوازی از مدفوع برای شماست.

بنابراین اگر غرور انسان‌ها را کنار بگذاریم. جهان بسیار بسیار تصادفی به نظر می‌رسد. اگر تعداد اتفاقات به نفع ما، به اندازه اتفاقاتی که به زودی ما را نابود خواهند کرد باشد، آنوقت هدفمند بودن نامحتمل است، اگرچه نمی‌توان اثباتش کرد.

بنابراین اگرچه نمی‌توانم با قاطعیت کامل بگویم که مطمئنم جهان هدفمند هست یا نیست، اما حالت مخالفش خیلی محکم تر است و قابل رویت است برای هرکس که جهان را همانطور که هست می‌بیند، نه آنطور که آرزو می‌کند باشد.

من نیل دگراس تایسون هستم.

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi, Videos. Bookmark the permalink.