چراغ ها را من خاموش می کنم

دقیقا.اینو باید طلا گرفت زد به جایی دیواری تا همیشه خوندش و سر خودمونو واسه بحث های الکی درد نیاریم.
نه با کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن.

هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن.

آدم ها عقیده ات را که می پرسند نظرت را نمی خواهند.
می خواهند با عقیده ی خودشان موافقت کنی. 
بحث کردن با آدمها بی فایده است.

زویا پیرزاد
262933_414747511917148_1194431390_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi. Bookmark the permalink.