عکس مال روزهای اول انقلاب هست و زنده زنده سوزاندن یک روسپی!
توسط گروهی از مردم انقلابی ! و گردوندن جسدش در خیابانهای تهران رو نشون میده !

راستی روسپی!
از خودت پرسیدی چرا اگر در سرزمین من و تو ، زنی زنانگی اش را بفروشد که نان در بیارد رگ غیرت اربابان بیرون می زند !
اما اگر همان زن کلیه اش را بفروشد تا نانی بخرد و یا شوهر زندانی اش آزاد شود این «ایثار» است!
مگر هردو از یک تن نیست؟!

« فریدون فرخزاد »

181159_484793184865911_1641392719_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.