خدای جادویی +6 روز=بله

آدم یک جا پیدا کنه از دست خدا پرستای متعصب فرار کنه که چاک دهنشون رو تا هر کجا بخوان باز می کنن و حتی در صفحه خودت هم راحتت نمی گذارن.الحق که همون خدای زورگو وخودپرست ,لایق این کم عقلان است.بروید آنقدر پرستشش کنید که اززانوهایتان خون بزند بیرون.
خانمی اومده می گه به من بگو چجوری کهکشان و کل جهان و اینا به وجود اومده بهش منابع دادم نمی خونه انتظار داره بنده در یک پاراگراف خلاصه کنم.
تنها چیزی که این جماعت رو راضی می کنه اینه:
خدای جادویی +6 روز=بله

314939_194675887270625_1007891220_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.