سم هریس

سم هریس (نویسنده مشهور اتئیست)در یک مناظره ای که با یک خداباور داشت گفت :”شما می گی که خدایی وجود داره و صد درصد بهش اطمینان داری.درسته؟” فرد خداباور گفت : “بله من خدا رو هرروز با تمام وجود حس می کنم.” سم هریس گفت: “ولی مدرکی برای اثباتش نداری. اعتقاد شما بر اینکه باید یک موجود مجازی که معلوم نیست وجود دارد یا نه رو فقط حس کرد و به همین حس دل خوش بود.حرف های شما من رو یاد زمانی می ندازه که به تیمارستانی رفته بودم و مردی شدیدا اصرار داشت که الویس پریسلی هنوز زنده است و او وجود الویس را حس می کند.اما هیچ کدام از کارکنان تیمارستان و من الویس را نمی دیدیم برای همین این شخص دیوانه نامیده شده بود ودر تیمارستان بود.شما هم دست کمی از او ندارید.”
فرد خدا باور:”پس وجود این دنیا و کهکشان را چگونه ثابت می کنید؟”
سم هریس: “بهتر است بروی و کتاب های ریچارد داوکینز و استیون هاوکینگ را بخوانی.علوم زیست و فیزیک به طور کامل اثبات کرده اند که این جهان به آفریننده ای محتاج نیست و تمام موجوداتی که الان می بینی در طی میلیون ها سال و بر اثر تکامل طبیعی داروین به وجود آمده اند نه اینکه خدایی یک دفعه آنها را بیافریند.مثلا انسان بر اثر تکامل طبیعی به وجود آمده و دورترین اجداد ما ماهی ها هستند و نزدیکترینشان شامپانزه.”

306978_191588434246037_431209977_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.