دیـــــــــن

این روانی یک تنه فقط ۸۴ نفر را با تیراندازی و ۷ نفر را با بمب در اسلو پایتخت نروژ کشته! چـرا؟ کاملا مشخص است، دیـــــــــن!

بعد از آن که انفجاری مهیب اسلو، پایتخت نروژ را به لرزه درآورد، یک مرد مسلح با حمله به اردوی تابستانی نوجوانان که توسط حزب حاکم کارگر در جزیره اوتوئیا در شمال غرب اسلو برگزار شده بود، ۸۵ نفر را کشت.
پليس نروژ روز شنبه اعلام کرد متهم بمب گذاری اسلو و تيراندازی در جزيره اوتايا، يک راستگرای افراطی است!
نام اين متهم آندريس برينگ بريويک و به گفته پليس او يک نروژی است.
تعداد قربانيان اين دو حادثه به ۹۱ تن رسيده است. ۸۴ نفر از قربانيان جان خود را در تيراندازی در اردوی جوانان هوادار حزب کارگر نروژ از دست داده اند. ۷ تن از قربانيان نيز در پی انفجار بمبی در نزديکی دفتر نخست وزير نروژ کشته شدند.
هر دو حادثه در روز جمعه رخ داده اند.

229707_167234900014724_4671082_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.